สมาชิก CEH Group

  • IStock 58224846 LARGE

เหตุการณ์สำคัญ

1983

จัดตั้ง

-Pumas Automation & Robotics Pte Ltd (สิงคโปร์)

 

จัดตั้ง

- FAS มาเลเซีย (5 สาขา)  

     

1987

จัดตั้ง

- FAS ฮ่องกง

 

จัดตั้ง

- FAS ฟิลิปปินส์ (2 สาขา)

  

1989

จัดตั้ง

- FAS ไทย (3 สาขา)

 

จัดตั้ง

- FAS ออสเตรเลีย

        

1991

จัดตั้ง

- PT Flexindomas (4 สาขา) 

     

1992

จัดตั้ง

- Nematron สิงคโปร์

 

จัดตั้ง

- FAS จีน (14 สาขา)

  

1996

จัดตั้ง

- FAS อินเดีย (6 สาขา)

 

2008

จัดตั้ง

- FAS เวียดนาม

  

2013

ประสานความร่วมมือกับ บริษัท Conny จำกัด เกี่ยวกับโครงการโรงงาน

  

2016

ขยายการดำเนินงานสู่การเป็นธุรกิจรับแก้ปัญหาด้านเครื่องจักรอัตโนมัติ และมาตรฐานอุตสาหกรรม 4.0 / IOT