สมาชิก CEH Group

 • IStock 58224846 LARGE

ความท้าทายของผู้ผลิต

ในการลดความเสี่ยง และการสูญเสียจากกระบวนการผลิต

ในฐานะผู้ผลิต ท่านจะเห็นว่าการมีระบบอัตโนมัติเพื่อ ช่วยอำนวยความสะดวกในการผลิตมากขึ้นทุกวัน ซึ่งประโยชน์อันหนึ่งคือ ช่วยลดต้นทุนด้านแรงงาน แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่สำคัญ ซึ่งต้องนำมาพิจารณาด้วย

การบวนการรับรู้ของมนุษย์ที่มีข้อจำกัด อาจเป็นปัจจัยคับขันในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพ, ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย กระบวนการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเพิ่มจำนวนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ปริมาณของข้อมูล และความซับซ้อนของระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต เราสามารถให้ข้อสรุปได้ดังนี้:

พนักงานฝ่ายผลิตของคุณ จำเป็นต้องประมวลผล ข้อมูลขนาดใหญ่ ในเวลาอันสั้น.

แนวคิดการตระหนักรู้ในสถานการณ์

ในภาวะปัจจุบัน กระบวนการตัดสินใจที่ไม่ใช้มนุษย์ 100% ยังเป็นแค่แนวความคิดในกลุ่มผู้ผลิต เมื่อคุณต้องพึ่งพาพนักงานฝ่ายผลิต ถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะต้องอำนวยความสะดวกให้กับพวกเขา ด้วยที่อุปกรณ์ที่ใช้สื่อสารกับเครื่องจักร Human Machine Interface (HMI) โดยการแสดงสถานะข้อมูลแบบเวลาจริง ในบริบทที่ถูกต้องและเหมาะสม.

แนวคิดการตระหนักรู้ในสถานการณ์ สามารถช่วยคุณได้ ด้วยการออกแบบ ระบบแสดงสถานะและควบคุม ที่เหมาะสม.ในบางส่วนของกระบวนการ ที่มีความเสี่ยงสูงด้านความปลอดภัย และ "ความเร็วในการตัดสินใจ" ของมนุษย์ อาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน จึงขอแนะนำให้ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติทำงานแทน.

ข้อมูลของระบบสารสนเทศ คืออะไร?

บริษัท Flexible Automation System สามารถออกแบบโซลูชั่นระบบตรวจสอบ และควบคุมในลักษณะที่ข้อมูล จะถูกนำเสนอเป็นสารสนเทศ เพื่อให้คำตอบแก่พนักงานฝ่ายผลิตของคุณได้ ตัวอย่างเช่น:

 • ข้อมูลอะไรที่ฉันเห็น
 • ข้อมูลสารสนเทศนี้หมายถึงอะไร
 • จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้
 • อะไรที่ฉันต้องการจะทำ? ให้ดำเนินการปฎิบัติ

ระบบแสดงสถานะและควบคุม (SCADA)

โซลูชั่น ระบบแสดงสถานะและควบคุม เป็นระบบพื้นฐานของ ซอฟต์แวร์ สกาด้า (SCADA : Supervisory Control & Data Acquisition) และสามารถจัดเก็บข้อมูลจากสายการผลิต และแสดงภาพข้อมูล เสมือนจริงแบบเวลาจริง เป็นข้อมูลเล็กในบริบท ที่ง่ายต่อการจำแนก คุณสามารถควบคุม กระบวนการอัตโนมัติเหล่านี้ได้เมื่อมีความจำเป็น.

โซลูชั่นระบบแสดงสถานะและควบคุม แบ่งได้ดังนี้:

 • รวบรวม และจัดเก็บเป็นศูนย์กลางของข้อมูลการผลิต
 • การประมวลผลและการตรวจสอบข้อมูลแบบเวลาจริง
 • การควบคุมระยะไกล และการควบคุมจากส่วนกลางจากกระบวนการผลิต
 • เปิดการใช้งานร่วมกับระบบ ควบคุมชนิดอื่น และโปรแกรมช่วยบริหารงาน ERP
 • เปิดการใช้งานกับโปรโตคอลที่แตกต่างกัน
 • รายงาน แผงแสดงสถานะภาพรวม (Dashboard) และเครื่องมือในการวิเคราะห์

ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมกรุณ

ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมกรุณาคลิ๊กที่ Solutions.

หากคุณต้องการให้พนักงานของเราติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Flexible Automation System Co Ltd
Name: Surachai Phasukwechaporn
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile: +66 64 183 7192
Tel: (66) 2 530 7900 ~ 7