สมาชิก CEH Group

  • IStock 58224846 LARGE
  • Home
  • ข่าว
  • ข่าว
  • Flexible Automation System (FAS) จัดทำ ระบบการจัดการ ANDON ได้เป็นผลสำเร็จ

Flexible Automation System (FAS) จัดทำ ระบบการจัดการ ANDON ได้เป็นผลสำเร็จ

หนึ่งในลูกค้าที่สำคัญของ Flexible Automation System (FAS) ต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ณ เวลาจริง ดังนั้น FAS จึงมีโอกาสในการจัดทำ ระบบการจัดการการวัดประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ตามหลักการของ ANDON.

สำหรับการผลิตนั้น “เวลาเป็นเงินเป็นทอง” และถ้าระบบการผลิตล่มนั้น แย่ยิ่งกว่า ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์นั้น การลดระยะเวลาของสินค้าออกสู่ตลาดนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการต้นทุนที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วย จึงเป็นการตอบโจทย์ เพื่อความก้าวล้ำเหนือคู่แข่ง.

ก้าวที่สำคัญของลูกค้า

หนึ่งในลูกค้ากิตติมศักดิ์ในประเทศอินโดนีเซีย ได้ดำเนินการและได้เริ่มค้นคว้า เกี่ยวกับโรงงานอัจฉริยะ และเทคโนโลยี IIOT ที่ทันสมัยที่สุด ด้วยข้อมูลเหล่านั้นทางทีมผู้บริหารของลูกค้า จึงได้จัดเตรียมแผนงานเกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ โดยเริ่มแรกด้วยการจัดเตรียมข้อมูลด้านการผลิตที่ถูกต้องที่เกิดขึ้น ณ เวลาจริง เพื่อสนับสนุนฝ่ายผลิต ฝ่ายบำรุงรักษา และฝ่ายควบคุมคุณภาพ.

จากความต้องการนี้เอง ทีมงานฝ่ายโซลูชั่นของ FAS Indonesia ได้ให้คำปรึกษา และแปลงความต้องการของลูกค้า ใส่ในแนวคิดด้านโซลูชั่น หลังจากแนวคิดได้รับการยอมรับโดยลูกค้าแล้ว ทางทีม FAS Solution จึงได้แปลงแนวคิดการทำงานใส่ลงใน สถาปัตยกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุด และล้ำสมัย ลูกค้ามีความพึงพอใจ และมอบหมายให้ FAS Indonesia ทำงานตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไป จนถึงขึ้นตอนการใช้งาน.

โครงการ: การจัดการด้วย ANDON

ขอบเขตของ FAS ในการติดตั้งแพลตฟอร์ม IIOT สำหรับการตรวจสอบแบบการผลิต ณ เวลาจริงนั้น ไม่ใช่แค่ในโรงงานเท่านั้น แต่รวมถึงในสำนักงานด้วย โดย FAS ได้จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรให้พร้อม สำหรับการใช้งานเทคโนยี IIOT และติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์แบบองค์รวม และเครือข่ายการสื่อสาร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล.

ทีมโซลูชั่นของ FAS ได้ช่วยลดภาระให้กับลูกค้า โดยการให้คำปรึกษา และรับผิดชอบดูแลจัดทำโครงการทั้งหมด ในระหว่างการดำเนินการ ทีมโซลูชันของเรา ได้เตรียมแผนงานเพื่อดำเนินการโครงการ โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทีมงานของลูกค้า เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ ที่จะกระทบต่อกระบวนการผลิต.

สรุปผลและประโยชน์ที่ได้รับ

ลูกค้ารายงานผลครั้งแรกถึงฝ่ายบริหาร และมีการวัดประสิทธิภาพครั้งแรกสำหรับการผลิต ซึ่งขณะนี้ลูกค้าสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสามารถดำเนินการตัดสินใจตามข้อเท็จจริงและตัวเลขเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพได้.

ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมกรุณ

ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมกรุณาคลิ๊กที่ Solutions.

หากคุณต้องการให้พนักงานของเราติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Flexible Automation System Co Ltd
Name: Surachai Phasukwechaporn
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile: +66 64 183 7192
Tel: (66) 2 530 7900 ~ 7