สมาชิก CEH Group

  • IStock 58224846 LARGE
  • Home
  • ข่าว
  • ข่าว
  • ผู้ประกอบการมืออาชีพของสิงคโปร์ - ดัชนีความพร้อมของอุตสาหกรรม 4.0

ผู้ประกอบการมืออาชีพของสิงคโปร์ - ดัชนีความพร้อมของอุตสาหกรรม 4.0

Pumas Automation & Robotics รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญจาก Inecom ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ผู้ประกอบการมืออาชีพของสิงคโปร์ - ดัชนีความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0" ที่ศูนย์นวัตกรรมของ SAP Asia ในสิงคโปร์

Inecom เป็นผู้ติดตั้งระบบ SAP Business One และมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาและการดำเนินการตามแพลตฟอร์ม SAP ในการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (ERP) ของบริษัทในเครือ CEH Group

เราขอขอบคุณ Inecom และ SAP Asia สำหรับคำเชิญที่ให้เราไปเป็นเกียรติในครั้งนี้!