Flexible Automation System Co Ltd

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ FAS

ผู้นำด้านการสนับสนุนและการแก้ปัญหาเรื่อง เครื่องจักรอัตโนมัติ

เราคือใคร?

บริษัท Flexible Automation System จำกัดเป็นบริษัทชั้นนำในการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ ทั้งยังเป็นผู้จัดหาที่น่าเชื่อถือด้านวิธีแก้ปัญหาเรื่องเครื่องจักรอัตโนมัติ ในระดับแนวหน้าสำหรับการใช้งานสำคัญเชิงภารกิจ นับตั้งแต่การก่อตั้งครั้งแรกในปี ค.ศ. 1989 ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของบริษัท Flexible Automation System จำกัด ได้รับแรงผลักดันจากวัตถุประสงค์เพียงข้อเดียว คือ การช่วยทำให้ลูกค้ามีข้อได้เปรียบที่โดดเด่นในเชิงแข่งขัน ตลอดจนพัฒนาความคล่องตัวทางธุรกิจผ่านความเป็นมืออาชีพที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ในด้านการสนับสนุนและการแก้ปัญหาเรื่อง เครื่องจักรอัตโนมัติ

เราทำอะไร?

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรอัตโนมัติ โดยมีขอบข่ายการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับโรงงาน และเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิต

เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับโรงงาน

บริษัทฯ กำหนดขอบเขตของงานไว้ดังนี้ :

  • ชิ้นส่วนการผลิต
  • โครงการ : การเปลี่ยนจากของเก่าเป็นของใหม่ การเปลี่ยนหลักการเชิงเครื่องยนต์กลไลเป็นวิธีแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด
  • เมื่อนำวิธีแก้ปัญหามารวมกับการวางแผนหรือการกำหนดโครงสร้างของงาน ก็จะนำไปสู่โครงการที่สมบูรณ์
  • การปรับโครงสร้าง

เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิต

เรามีหน้าที่ช่วยลูกค้าในโครงการพื้นฐานสำคัญต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ การบริหารจัดการน้ำ อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ เป็นต้น ซึ่งการทำงานของเรามุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้แก่ส่วนงานที่สำคัญที่สุดของลูกค้า.

เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับงานก่อสร้างอาคารสถานที่

เราใช้ทั้งระบบเชิงศิลป์ในการเนรมิตรให้อาคารสถานที่ของท่านพร้อมใช้งานสำหรับอนาคต และความทุ่มเทของเราก็ยังนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีค่า ทั้งยังช่วยลดมลภาวะและการสิ้นเปลืองพลังงาน

ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ‘โรงงานอัจฉริยะ’

เรามุ่งมั่นทำงานเพื่อช่วยให้ลูกค้าก้าวสู่เทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติในระดับสูงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ราบรื่น โดยยึดมาตรฐานอุตสาหกรรม 4.0 เป็นสำคัญ

เรานำเสนอบริการสู่ความท้าทายด้านเครื่องจักรอัตโนมัติในกลุ่มลูกค้าด้านวิศกรรมที่หลากหลายและได้ร่วมมือกับคู่ค้าพันธมิตร เรามีหน้าที่ช่วยลูกค้าในโครงการพื้นฐานสำคัญต่างๆ อาทิ ด้านการใช้พลังงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

วิธีการแก้ปัญหาแบบบูรณาการของเราช่วยให้ลูกค้าสามารถ –

  • ปรับปรุงศักยภาพการปฏิบัติงานได้
  • ลดต้นทุนการผลิตได้
  • สร้างความเชื่อมั่นในตลาดได้ในเรื่องการบริการที่รวดเร็ว

เริ่มจากการวางรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง ไปสู่การโผบิน

บริษัท Flexible Automation System จำกัด มีความยินดีในเจตนารมย์และการเป็นที่รู้จักในตลาดประทเศไทย เราภาคภูมิใจที่ได้ยืนหยัดอย่างมั่นคงแข็งแกร่งมายาวนานกว่า 2 ทศวรรษ รวมถึงการเติบโตของบริษัทฯ ในประเทศไทย