Flexible Automation System Co Ltd

pumas_automation_slider1.webp
pumas_automation_slider2
pumas_automation_slider2
pumas_automation_slider4
pumas_automation_slider1
บริษัทคู่ค้าในกลุ่ม
Industrial Automation Solutions
pumas_automation_slider2
บริษัทคู่ค้าในกลุ่ม
Industrial Automation Solutions
pumas_automation_slider3
บริษัทคู่ค้าในกลุ่ม
Industrial Automation Solutions
pumas_automation_slider4
previous arrow
next arrow

มาตรฐานอุตสาหกรรม 4.0 และ IOT

FAS เป็นผู้บุกเบิกรายใหม่ในกลุ่มเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม ที่มาพร้อมกับการแก้ปัญหาแบบครอบคลุมทุกด้านโดยอาศัยสัญชาติญาณเป็นหลัก เราปฏิวัติขั้นตอนการทำงาน/ขั้นตอนของกระบวนการให้กับอุตสาหกรรมสำคัญๆ ภายใต้กรอบการแก้ปัญหาตามรูปแบบมาตรฐานอุตสาหกรรม 4.0 และ IOT

เรามุ่งมั่นทำงานเพื่อช่วยให้ลูกค้าก้าวสู่เทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติในระดับสูงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ราบรื่น โดยยึดมาตรฐานอุตสาหกรรม 4.0 เป็นสำคัญ

ค้นหาการแก้ปัญหา

การดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราต่อความยั่งยืน FAS ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมอนาคตสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เราสนับสนุนแนวทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในการดำเนินงานของเราอย่างแข็งขัน  และส่งเสริมโซลูชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมที่เราให้บริการ

คู่ค้าธุรกิจของเรา / ตัวแทนจำหน่าย

จุดแข็งหลักของเรา

การบริหารจัดการโครงการและการให้คำปรึกษาโครงการ

การพัฒนาโซลูชั่นและวิศวกรรม

การใช้งานและการบูรณาการระบบ

การฝึกอบรมและการบริการ

ขีดความสามารถของโครงการ

เรามุ่งเน้นที่ “วิธีแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ” มากกว่าเพียงแค่จัดหาชิ้นส่วนต่างๆ เราออกแบบการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์และเหมาะสมโดยการบูรณาการองค์ความรู้แขนงต่างๆ เข้าด้วยกัน อาทิ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศกรรมเครื่องกล และ SCADA

ทีมงานของคู่ค้าผู้เปี่ยมไปด้วยศักยภาพและความน่าเชื่อถือคือหนึ่งในทรัพยากรอันมีค่ายิ่งของเรา จากการทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้า เราได้สรรค์สร้างระบบ Customized Control Automation ที่ช่วยให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจโรงงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบรรลุผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ

เราสร้างระบบ Customized Control Automation ขึ้นมาสำหรับ –

Automotive
Healthcare
Solar Energy
Semiconductors
Water Treatment
Food Packaging

ความสำเร็จ

เรามีบริการให้คำปรึกษาโครงการให้กับลูกค้าจากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลผลิตทางธุรกิจโดยการปรับปรุงการปฏิบัติงานและเพิ่มผลิตผล ไม่ว่าโครงการของท่านจะกำหนดขอบเขตไว้อย่างไร และมีความซับซ้อนมากเพียงใด Pumas ขอยืนหยัดที่จะให้การสนับสนุนโครงการของท่านด้วยความเป็นมืออาชีพที่รู้ลึกรู้จริงในการดำเนินงาน

ข่าวและเหตุการณ์

Food for Hope CSR 2024

Food for Hope CSR 2024 On April 20, 2024, the CEH Group participated in a heartwarming Corporate Social Responsibility (CSR) initiative at Bishan...

i4.0 Mission Trip to India

i4.0 Mission Trip to India Pumas Automation and Flexible Automation System India, is privileged to be part of the Singapore Delegation in the i4.0...

Willing Hearts CSR 2022

On 8th Oct 2022, the CEH Group participated in social work at the soup kitchen operated by “Willing Hearts”.   CEH Group’s vision is...

FAS Automex 2022

13th International Automation Technology Exhibition Automex 2022 which was held on 22nd June to 25th June 2022 at MITEC Kuala Lumpur is the Malaysian...

Subscribe to our News Updates!

newsletter