สมาชิก CEH Group

มาตรฐานอุตสาหกรรม 4.0 และ IOT

FAS เป็นผู้บุกเบิกรายใหม่ในกลุ่มเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม ที่มาพร้อมกับการแก้ปัญหาแบบครอบคลุมทุกด้านโดยอาศัยสัญชาติญาณเป็นหลัก เราปฏิวัติขั้นตอนการทำงาน/ขั้นตอนของกระบวนการให้กับอุตสาหกรรมสำคัญๆ ภายใต้กรอบการแก้ปัญหาตามรูปแบบมาตรฐานอุตสาหกรรม 4.0 และ IOT

เรามุ่งมั่นทำงานเพื่อช่วยให้ลูกค้าก้าวสู่เทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติในระดับสูงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ราบรื่น โดยยึดมาตรฐานอุตสาหกรรม 4.0 เป็นสำคัญ

ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม

ค้นหาการแก้ปัญหา

คู่ค้าธุรกิจของเรา / ตัวแทนจำหน่าย

Mitsubishi
Panasonic
Nitta Moore
Koganei
Logo Convum
Logo Cognex
Logo Shimpo
AIRTAC
Nema Asia
Oriental Motor
Epson
Patlite

จุดแข็งหลักของเรา

การบริหารจัดการโครงการและการให้คำปรึกษาโครงการ

การบริหารจัดการโครงการและการให้คำปรึกษาโครงการ

การพัฒนาโซลูชั่นและวิศวกรรม

การพัฒนาโซลูชั่นและวิศวกรรม

การใช้งานและการบูรณาการระบบ

การใช้งานและการบูรณาการระบบ

การฝึกอบรมและการบริการ

การฝึกอบรมและการบริการ

ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม

ขีดความสามารถของโครงการ

เรามุ่งเน้นที่ “วิธีแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ” มากกว่าเพียงแค่จัดหาชิ้นส่วนต่างๆ เราออกแบบการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์และเหมาะสมโดยการบูรณาการองค์ความรู้แขนงต่างๆ เข้าด้วยกัน อาทิ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศกรรมเครื่องกล และ SCADA

ทีมงานของคู่ค้าผู้เปี่ยมไปด้วยศักยภาพและความน่าเชื่อถือคือหนึ่งในทรัพยากรอันมีค่ายิ่งของเรา จากการทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้า เราได้สรรค์สร้างระบบ Customized Control Automation ที่ช่วยให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจโรงงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบรรลุผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ

เราสร้างระบบ Customized Control Automation ขึ้นมาสำหรับ –

อุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์

ธุรกิจด้านเภสัชกรรม / การดูแลสุขภาพ

ธุรกิจด้านเภสัชกรรม / การดูแลสุขภาพ

อุตสาหกรรมอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ / อุปกรณ์ไฟฟ้า

อุตสาหกรรมอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ / อุปกรณ์ไฟฟ้า

อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์

อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์

อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

ุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย

ุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย

ดูโครงการทั้งหมด

ความสำเร็จ

เรามีบริการให้คำปรึกษาโครงการให้กับลูกค้าจากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลผลิตทางธุรกิจโดยการปรับปรุงการปฏิบัติงานและเพิ่มผลิตผล ไม่ว่าโครงการของท่านจะกำหนดขอบเขตไว้อย่างไร และมีความซับซ้อนมากเพียงใด Pumas ขอยืนหยัดที่จะให้การสนับสนุนโครงการของท่านด้วยความเป็นมืออาชีพที่รู้ลึกรู้จริงในการดำเนินงาน

เราจะช่วยท่านได้อย่างไร

ข่าวและเหตุการณ์

Subscribe to our News Updates!

ประเทศ*
Newsletter