Flexible Automation System Co Ltd

คำปฏิเสธ

ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นในขณะที่เราพยายามที่จะให้ข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้องเราไม่ให้ความเชื่อมั่นหรือการรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องของคำสั่งใด ๆ และยอมรับความรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีให้ แต่เพียงผู้เดียวเพื่อความสะดวกสบายของผู้เข้าชมและเรามีไม่มีการควบคุมเนื้อหาของพวกเขาการเชื่อมโยงนำไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ จะทำเช่นนั้นที่มีความเสี่ยงของคุณเองและเรายอมรับความรับผิดสำหรับเนื้อหาของหน้าเว็บที่เชื่อมโยงภายนอกไม่มี